OVERLEEFT DE KERK DE 21e EEUW?

door Alain Verheij.

Hoe kan de christelijke traditie vrolijk de 21e eeuw overleven?
Die vraag houdt ons bezig op woensdagavond 16 november.

Kerken sluiten, minder dan de helft van de Nederlanders noemt zich nog religieus
en steeds minder mensen zijn vertrouwd met Bijbelverhalen en christelijke feestdagen.
Toch gelooft theoloog Alain Verheij dat die aloude traditie meer dan genoeg
schatten herbergt en dat de rol van kerk, religie en de Bijbel nog lang niet is uitgespeeld.

Aan de hand van zijn eigen geloofsontwikkeling laat hij zien waar het volgens hem
heen moet met het Christendom van onze eeuw. Wat moeten we achter ons laten,
waar liggen de kansen, welke gebieden zijn nog onontgonnen maar verdienen meer
verkenning?

Deze avond in de VGF zal een open karakter hebben, waarbij Alain na zijn lezing nog
geruime tijd in gesprek wil gaan met alle aanwezigen.                                                       

Alain Verheij studeerde ‘Hebrew Bible Studies’ in
Leiden en is lid van het Theologisch Elftal van Trouw.
Hij is freelance theoloog en schrijver van drie boeken:

‘God en ik’ (2018), ‘Ode aan de verliezer’ (2020) en ‘Geld en
go€d’ (2022).
De kern van zijn werk bestaat uit het ontsluiten
van Bijbelverhalen voor de generatie van nu.

Datum:           woensdag 16 november
Aanvang:       20.00 uur
Locatie:          Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten
Toegang:       € 10,00
Aanmelden:   vóór 14 november via secretariaatDronten@eigentijdsgeloven.nl

Delen

Lees ook