“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland

Gemeenschap van vrijzinnigen

In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

zo 29
sep 15

Extra ledenvergadering

september 15 @ 19:30 - 22:00

Gemeenschap van vrijzinnigen

Nieuws zomer 2021

Buitendag 2021 VGF Vorig jaar kon het niet maar nu lijkt het er sterk op dat we  weer een buitendag kunnen houden. U bent op 29 augustus welkom op een feestelijke locatie en wel op het op het Wijngoed Wilgenhorst, De Helling 1-3  Zeewolde (Verlengde van de...

Lees meer

Zomer 2021

Het seizoen 2020 - 2021 is voorbij. In ons jaarprogramma kunt u nog eens nalezen wat wij allemaal van plan zijn geweest en wat door corona niet is doorgegaan. Volgend seizoen komen er weer nieuwe activiteiten. Zodra daarover meer bekend is zullen we het op deze plaats...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal

Jaarprogramma van onze activiteiten