“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland

Gemeenschap van vrijzinnigen

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

mei 02

Nieuws over de website april 2021

Nieuws over de website april 2021

De nieuwe website wordt dit voorjaar verder uitgebreid. Het openbare gedeelte functioneert en de laatsate pagina's worden nog aangevuld. De homepage geeft een overzicht van nieuws, activiteiten, bijeenkomsten en vieringen van de komende maand. We willen uitnodigen,...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal

Jaarprogramma van onze activiteiten