“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland

Gemeenschap van vrijzinnigen

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

zo 14
apr 11

Samen zingen uit het nieuwe liedfonds

april 11 @ 14:30 - 17:00

Nieuwe website februari 2021

Nieuwe website februari 2021

Nieuws over de nieuwe website.  Wij zijn blij om de nieuwe website aan u te kunnen presenteren. Op dit moment functioneert het openbare gedeelte en wordt de hoofdpagina "over ons" verder ingevuld. In februari werken wij aan het ‘besloten deel’ dat wordt opgezet om...

Lees meer
Lockdown en consequenties voor onze activiteiten

Lockdown en consequenties voor onze activiteiten

Vanwege de 'lock-down' heeft het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland besloten om de vieringen en activiteiten tot 31 maart NIET door te laten gaan. Zodra er weer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten zullen wij dat hier melden. Voor verdere...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal

Jaarprogramma van onze activiteiten