“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland
Gemeenschap van vrijzinnigen
Direct naar
de ledenomgeving
In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

zo 28

Buitendag bij Camping De Ruimte in Dronten

augustus 28 @ 09:30 - 14:00
sep 04

Dienst in Dronten met ds. Maarten Kruimer

september 4 @ 10:00 - 11:00
Algemeen nieuws zomer 2022

Algemeen nieuws zomer 2022

Deze zomer houden we vieringen als vanouds. De ontmoeting van mens tot mens is belangrijk voor onze gemeenschap. Op zondag 28 augustus starten we het nieuwe seizoen en wordt het activiteiten programma gepresenteerd. Een grote verandering wordt dat we ook afscheid gaan...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal
Jaarprogramma van onze activiteiten