“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland

Gemeenschap van vrijzinnigen

Direct naar
de ledenomgeving

In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

jun 12

Dienst in Lelystad met ds. Rob Nepveu

juni 12 @ 10:00 - 11:00

Algemeen nieuws april 2022

Algemeen nieuws april 2022

Wij zijn blij dat wij weer bij elkaar kunnen komen, uiteraard met respect voor de coronaregels. De ontmoeting van mens tot mens is belangrijk voor onze gemeenschap. Als goede ervaring uit de corona tijd  blijft dat we eens per maand een viering opnemen afwisselend in...

Lees meer
Vertelvorstelling ‘Magdalena’

Vertelvorstelling ‘Magdalena’

door Pauline SeebregtsMaria Magdalena is lang genegeerd, verguisd en vergeten. Een zondige vrouw, een hoer zo werd gezegd. Maar in deze tijd wordt ze meer gezien als een vrouw met een grote innerlijke wijsheid en een symbool van vrouwelijk kracht. Ook de Kerk heeft...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal

Jaarprogramma van onze activiteiten