“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland

Gemeenschap van vrijzinnigen

Direct naar
de ledenomgeving

In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

zo 12

Dienst in Lelystad met ds. Fride Bonda

december 12 @ 10:00 - 11:30
zo 19

VGF stopt in Zeewolde

VGF stopt in Zeewolde

Van: Omroep Fleovoland 16 september 2021 De afdeling Zeewolde van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland houdt op te bestaan. Dat maakte afdelingsvoorzitter Bert Kikkert woensdagavond bekend tijdens een extra ledenvergadering. De gemeenschap van vrijzinnigen...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal

Jaarprogramma van onze activiteiten