Een kort overzicht

Organisatie

De vrijzinnige geloofsgemeenschap Flevoland (VGF) bestaat uit tweee afdelingen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De afdelingsgebieden zijn: Dronten/Biddinghuizen/Swifterbant en Lelystad / Zeewolde. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur om de vieringen voor te bereiden en activiteiten van de leden te bundelen en te stimuleren. De VGF heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Onder ‘contact’ vindt u de namen en adresgegevens van het Dagelijks Bestuur.

Vieringen

De vieringen zijn op de eerste en derde op zondag in Dronten en de tweede en vierde zondag in Lelystad  met een afwisseling van gastpredikanten. Eens per maand worden zondagochtendgesprekken gehouden met wisselende onderwerpen.

Groepen

In de twee afdelingen zijn verschillende groepen actief.  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretariaten van de afdelingen via de links in de balk onderaan deze pagina.

Vragen en antwoorden

Klik hier om vragen en antwoorden te lezen over het hoe en wat in onze gemeenschap.