LIED VAN DE ZIEL

door Ronald Naar.

In veel Afrikaanse landen is samenzang een alledaags fenomeen. Blijdschap en
verdriet worden zingend geuit en gedeeld. Dit schept een sfeer van saamhorigheid.
Samenzang is hier een ritueel dat ruimte schept waar gesproken taal ontoereikend
is. Iedereen neemt eraan deel. Dit is voor Ronald Naar één van de inspiraties voor
het “Lied van de Ziel”. Bijeenkomsten waar op een laagdrempelige manier samen
gezongen wordt rond een levensbeschouwelijk of filosofisch thema.
Op 9 oktober zal het thema zijn: ‘HERINNEREN’.

Het samen zingen schept een sprankelende ontmoetingsruimte. Zingen als
‘basisbehoefte van de ziel’. Dat wil niet zeggen dat er geen plaats is voor luchtigheid
en humor! We zingen eenvoudige meerstemmige muziek uit allerlei delen van de
wereld. Er is ruimte voor uitwisseling, stilte, een gedicht, een korte tekst of verhaal,
soms een eenvoudig ritueel. Vaak zullen liederen afkomstig zijn uit spirituele
tradities, het zijn dan echter geen specifieke geloofsinhouden maar eerder
universeel menselijke ervaringen die bezongen worden. Elke religieuze traditie
bezingt het verlangen naar heelheid. Zingen opent het hart, verbindt ons met
onszelf en elkaar, zingen geeft plezier en ja: iedereen kan zingen!

Na zijn middelbare school in Lelystad ging Ronald Naar (1962) pedagogiek studeren in Utrecht.
Als afstudeerrichting koos hij de wijsgerige pedagogiek. Dit bracht hem tot reflectie op spel en verbeelding.
Na zijn afstuderen besloot hij zich ook praktisch te gaan richten op theater en muziek.
Bij het Roy Hart Theatre in Frankrijk zette hij de eerste stappen op een weg die zijn levensweg
zou worden, la voie de la voix: de weg van de stem. Hij brengt Franse chansons in theaters maar
ook zingt hij regelmatig voor patiënten in het Radboud UMC en in een vernieuwend ontmoetingscentrum
voor mensen met een haperend brein (‘De Zandstroom’ in Zandvoort).

Datum:         zondag 9 oktober
Aanvang:     10.00 uur
Locatie:        Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Toegang:      vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  vóór 7 oktober via secretariaatLelystad@eigentijdsgeloven.nl
Zie het jaarprogramma voor andere aanmeldingsmogelijkheden.
Zie ook:         https://zingenddoorhetleven.nl/lied-van-de-ziel/

 

 

 

Delen

Lees ook

Najaar 2022

Najaar 2022

VACATURE PASTORAALWERKER: Het Algemeen Bestuur heeft de...

Zomer mededeling

Zomer mededeling

In de zomer zijn er geen activiteiten. Het programma wordt...