Eénakter over Etty Hillesum

 

“Het leven is toch schoon en het is ook zinrijk in z’n zinloosheid…”

Etty Hillesum is een jonge Joodse vrouw, geboren in 1914. In de Tweede Wereldoorlog heeft zij dagboeken geschreven over haar persoonlijke ervaringen. Zij ontworstelt zich aan de bedreigingen die op haar ondergang uit zijn. Deze dagboeken werden na 40 jaar opnieuw ontdekt. Haar literaire begaafdheid, haar onverzettelijk geloof in mensen en haar radicale ethiek maken haar dagboeken tot zeldzame documenten. Geen oorlogsdagboeken, maar egodocumenten die ons veel te vertellen hebben. 

Deze éénakter vat in grote lijnen haar dagboeken samen. Om deze éénakter op te kunnen voeren zijn er 4 mensen nodig: twee vertellers, een ‘stem ’ en iemand die Etty speelt. De tekst kan overigens gewoon worden voorgelezen.

De rol van Etty vraagt iets meer inleving c.q. theater, maar toneelervaring is hiervoor niet nodig. Welke 4 VGF-ers gaan deze mooie uitdaging aan?

Graag aanmelden via: nader bericht volgt.

De uitvoering staat geprogrammeerd voor:

Datum:           zondag 22 mei 2022

Aanvang:        10.00 uur

Locatie:           Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad

Toegang:        vrijwillige bijdrage

Delen

Lees ook

Zomer mededeling

Zomer mededeling

In de zomer zijn er geen activiteiten. Het programma wordt...

Workshop ‘Land Art’

Workshop ‘Land Art’

met Ria Kikkert

Land Art (landschapskunst) is een stroming in de beeldende kunst waarbij kunstenaars ingrijpende, kunstzinnig bedoelde ingrepen aanbrengen in een landschap.

De Grande Finale

De Grande Finale

Wij zouden vandaag in ‘apocalyptische’ tijden leven. De...