De Maatschappij van Weldadigheid

Van kolonie voor de armen tot Unesco Werelderfgoed

door Gelfske Oostindie

 

De Maatschappij van Weldadigheid werd in 1818 opgericht. Op het platteland van Drenthe werd een kolonie gesticht die was bedoeld om verpauperde mensen uit de grote steden onderdak en arbeid te bieden. Het was als het ware de wieg van onze verzorgingsstaat, maar dan niet geïnitieerd door de staat, maar door een particulier: generaal Van den Bosch. In de zuidwesthoek van de provincie werd een stuk woeste grond aangekocht ter grootte van uiteindelijk ruim 4.200 hectare. Op dat land werden tweeënvijftig kolonistenwoningen gebouwd in wat nu Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord heet.

Hoe verging het de Maatschappij en de mensen die er werden opgevangen? Wat hebben Ommerschans en Veenhuizen met deze drie dorpen te maken? Wat is het verschil tussen de vrije koloniën en de dwangkolonie? De Maatschappij van Weldadigheid bestaat nog steeds en is in 2021 zelfs uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoedcentrum. Wat doet de Maatschappij heden ten dage? Wat is er te zien en te beleven?

Gelfske Oostindie is lid van de VGF en geboren in het postkantoor van Frederiksoord. Ze is gehuwd met Rinse Dijkstra, die de bij het verhaal passende illustraties voor zijn rekening neemt

Datum:          zondag 23 april
Aanvang:      10.00 uur
Locatie:        Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Toegang:      vrijwillige bijdrage
Aanmelden: vóór 21 april via programma@eigentijdsgeloven.nl

Delen

Lees ook

SACRALE DANS

SACRALE DANS

met Ella Timmerman Sacred dance, ook wel Sacrale dans...

Pasen

Pasen

persoonlijk OPSTANDINGSverhaal en expositie van Ria...

VERDER KIJKEN…

VERDER KIJKEN…

Presentatie over biologisch boeren. Wat betekent dat? door...