“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland
Gemeenschap van vrijzinnigen
Direct naar
de ledenomgeving
In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

aug 07

Dienst in Dronten met ds. Jelmer Koornstra

augustus 7 @ 10:00 - 11:00
aug 21
Algemeen nieuws april 2022

Algemeen nieuws april 2022

Wij zijn blij dat wij weer bij elkaar kunnen komen, uiteraard met respect voor de coronaregels. De ontmoeting van mens tot mens is belangrijk voor onze gemeenschap. Als goede ervaring uit de corona tijd  blijft dat we eens per maand een viering opnemen afwisselend in...

Lees meer
De Meerpaal
Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal
Jaarprogramma van onze activiteiten