Thema Verbindingen

Verbinding.

Een thema, dat ik eerder in een rondzendbrief aan de orde stelde, zo’n half jaar geleden. In de trant van ‘let een beetje op elkaar’, ga eens met elkaar wandelen of fietsen, eet een hapje bij elkaar en bel iemand eens op.Dat zou een paar maanden nodig zijn en dan kon het ‘gewone leven’ weer hervat worden. Al is in elke tijd natuurlijk aandacht voor elkaar, het leggen van verbinding met elkaar, voor iedereen wezenlijk. Dat het na een half jaar wel weer terug naar normaal zou zijn bleek wat al te optimistisch, helaas.

In zijn Preek van de Leek in Lelystad op 11 oktober zei Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland, onder andere: iedereen heeft behoefte ergens bij te horen. Dat is onze natuur. En in die ervaring kunnen, misschien wel moeten gemeenschappen als de VGF een belangrijke rol spelen.

Gelijk had hij. Het begrip “geloofsgemeenschap” maakt niet voor niets deel uit van onze naam. Al hoor ik zo nu en dan de suggestie om onze naam aan te passen, moderner te maken, korter ook. We hebben dat voorlopig maar even geparkeerd, we hebben wel wat anders aan ons hoofd.

Juist vandaag kregen Boukje en ik in de brievenbus een prachtige kaart vanuit de afdeling Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen. Voorzien van een prachtig, toepasselijk gedicht en de beste wensen. Met de ogen dicht zag ik onszelf weer zitten in het Odd Fellowhuis (toen nog!). Met die blije, bekende gezichten om ons heen. Dat voelt vertrouwd. Door zo’n kaart denk je weer even aan andere leden van de club, vraagt je af hoe het met iedereen gaat. Het sturen van een kaart past in het uitgangspunt van het Algemeen Bestuur om dit jaar aan ‘verbinding’ op diverse manieren aandacht te geven.

Zo willen we sterker inzetten op het mooie werk van de bel- en bezoekgroepen. De leden daarvan houden contact met zoveel mogelijk andere leden, om te polsen hoe het met een ieder gaat. En mocht blijken, dat er behoefte is aan een gesprek met onze  voorganger Anja van de Poppe, dan geeft de bezoekgroep dat aan haar door. We hebben niet voor niets een voorganger die èn diensten verzorgen èn pastoraal werk in portefeuille heeft.

Het bezoeken van leden is door corona in het gedrang gekomen, veiligheidshalve zullen die niet of nauwelijks plaatsvinden (al mag het wel), maar een telefonisch contact kan natuurlijk prima in die behoefte aan contact, aan verbinding met andere leden, met gelijkgestemden, voorzien.

Het is even niet anders. Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel.

Ik zend jullie een hartelijke groet en wens iedereen alle goeds,

Jacques Timmers, voorzitter.

Lees ook