Preek van de Leek door Leen Verbeek 2020

Voor de eerste Preek van de Leek in Lelystad was de heer Leen Verbeek, Commissaris van de koning in Flevoland, uitgenodigd. Vooraf hadden zich ongeveer 50 mensen aangemeld. Echter de kerken was gevraagd om de bijeenkomsten tot maximaal 30 personen te beperken. Gelukkig vonden we Jan Peter de Jong bereid om de dienst op te nemen. De dag voorafgaand aan de dienst meldde Omroep Flevoland dat ze voor de nieuwsuitzending op zondag een item wilden maken. Zo gebeurde het dat er twee cameramannen actief waren tijdens de dienst.

De gekozen Bijbelteksten waren uit Leviticus hoofdstuk 19 vers 9-18 en 33-37 en uit Mattheüs hoofdstuk 25 vers 31-36. Deze teksten gaan over normen en waarden van waaruit een maatschappij georganiseerd kan worden.

In zijn preek nam Leen ons mee naar Zuid-Amerika onder meer naar Guatemala waar hij vanaf 1988 regelmatig komt. In Guatemala is het voor de arme mensen heel moeilijk om zich aan de coronamaatregelen te houden. Van de inwoners leeft 70% in de informele economie. Dat betekent dat wanneer iemand niet gaat werken er ook geen inkomen is en dat de kans groot is dat die persoon ook zijn of haar baan verliest.

In zijn overdenking vertelt Leen dat hij opgegroeid is in een goed gereformeerd gezin met een vader die alleen de lagere school had afgemaakt. Toen hij op zijn veertiende jaar te ongemakkelijke vragen stelde tijdens de catechisatie vroeg de dominee aan zijn moeder om hem van de catechisatie af te halen.Tot slot concludeert Leen dat sociale en religieuze structuren belangrijk zijn voor een samenleving. Het is belangrijk om ergens bij te horen, gemeenschappelijke waarden en normen te hebben. Het is waardevol dat er mensen zijn die belangstelling voor je hebben, waar je bij terecht kan als het moeilijker wordt of wanneer je vragen hebt. Teruggrijpend op de gelezen Bijbelteksten zegt Leen dat het zoeken naar gemeenschapszin en gemeenschapszorg van alle tijden is,

Afsluitend wenst Leen ons toe dat we een gemeenschap zijn die er voor elkaar is en dat er ook vragen kunnen worden gesteld ook al zijn die ongemakkelijk. Hij beveelt ons aan dat we daar dan ook met elkaar over in gesprek kunnen gaan.

De eerste collecte bij de uitgang was voor het International Tree Fund, een fonds waarvan Leen voorzitter is.  Nadere informatie, zoals de nieuwsbrief 2020, is te vinden op www.itf.nl  De tweede collecte was voor de VGF.

.


Delen

Lees ook

Pasen

Pasen

persoonlijk OPSTANDINGSverhaal en expositie van Ria...

VERDER KIJKEN…

VERDER KIJKEN…

Presentatie over biologisch boeren. Wat betekent dat? door...

Schatgraven

Schatgraven

met Annemiek Schrijver Tegenwoordig, en zeker sinds...