Wie zijn en wat doen wij als afdeling  Zeewolde en waar vind je ons

Wat doen wij: groepen en samenwerkingen

Onze vieringen houden wij op elke tweede en vierde zondag van de maand. In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen vieringen.
NB: Vanwege Corona zijn alle activiteiten opgeschort tot ……. (zie de agenda). Wel vinden ook in Dronten en Lelystad enkele opnamen plaats die door alle leden kunnen worden bekeken.

Onze vaste predikant Anja leidt een aantal van onze tweewekelijkse vieringen, maar er is ook geregeld een gastpredikant aanwezig. Door het jaar heen zijn er een aantal gemeenschappelijke vieringen in de polder samen met de andere afdelingen. De Kerst- en Paasvieringen worden gezamenlijk met Lelystad georganiseerd.

Een jaarlijks terugkerende en geliefde activiteit is de Bosviering in de maand mei of juni. Een buitendienst in het bos. De afgelopen jaren was dit in de Stille Kern van Zeewolde in het “bos van morgen”. Een prachtige open plek omringd door een kring van leilindes.

Hoe doen we het: onze organisatie

Het bestuur van de afdeling Zeewolde bestaat uit drie leden en kent enige vacatures. Zij zorgen ervoor dat alle activiteiten in Zeewolde goed verlopen, houden de zorg voor elkaar in de gaten en organiseren jaarlijks een bijeenkomst met hun leden  Voor diverse taken is er een  groep van ondersteunende leden, waarbij o.a. een actieve bezoekgroep “de zorg voor elkaar” uitvoert en anderen actief meedenken bij en helpen uitvoeren van bijzondere diensten.

We beschikken over een eigen bloemen- kunstenares (Ria Kikkert), die elke viering een prachtig (liturgisch) bloemstuk (zie hiernaast, midden) verzorgt. Er zijn al veel mensen heel blij geworden met en van zo’n kunststukje.

Wie zijn wij: achtergrond van onze leden

De relatief kleine groep van leden in Zeewolde heeft van oorsprong veelal een achtergrond uit de landbouw en gemeenschapstaken. Velen zijn al langere tijd gepensioneerd. Inmiddels hebben ook leden met andere achtergrond de weg naar de VGF gevonden. Bij de jongste leden zijn de kinderen nog niet zo lang geleden geboren. Uitbreiding naar meer jongere leden is heel welkom.

Met jong en oud zijn wij samen op weg en dit zien wij verbeeld in ons nieuwe kanselkleed en bijbehorend wandkleed (Ria van der Knaap, zie hiernaast boven), sinds september 2020 prominent aanwezig in onze diensten.

Waar komen wij samen

In Open Haven (in de Kogge of de Jol), zie foto hiernaast onder. De weg ernaar toe: Zie onderstaand kaartje.