Hier komt binnenkort de nieuwe pagina voor Lelystad – Zeewolde

Wat doen wij: groepen en samenwerkingen (voorheen: Lelystad)

Onze vieringen houden wij op elke tweede en vierde zondag van de maand. In de zomermaanden is er een beperkt aantal vieringen. De bijeenkomsten op zondag vinden plaats in theater Posa in Lelystad, zie onderaan deze pagina.  Van september tot en met mei is er op de eerste zondag van de maand een zondagochtendgesprek bij één van de deelnemers thuis. In een open gedachtewisseling bespreken wij onderwerpen die ons bezig houden. Ook luisteraars zijn van harte welkom.

In Lelystad houdt de plusgroep meestal op de vierde zondag van de maand een avondbijeenkomst bij een van de leden thuis. Tweemaal per jaar wordt er gezamenlijk gegeten. De leden zijn “niet de oudste en ook niet de jongste” en stellen samen de agenda van onderwerpen vast. Dat kan zijn praten over, luisteren naar of kijken naar een onderwerp dat het hart en hoofd voedt.
In het winterseizoen komt een kleine groep vrouwen bij elkaar op de tweede woensdag van de maand. Het programma bestaat uit eigen bijdragen waarover gediscussieerd wordt

In Lelystad zorgt de bezoekgroep voor contact met leden die aandacht behoeven van andere leden en/of de predikant. In de corona tijd is een belgroep opgezet, waarvan de leden op regelmatige momenten telefoneren met andere leden.

Wij dragen twee maal per jaar bij aan de vieringen in Laarstaete waar kerkdiensten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van Lelystad via de link onderaan de pagina.

Hoe doen we het: onze organisatie

Het bestuur van de afdeling Lelystad bestaat uit een voorzitter en secretaris en drie leden. Zij zorgen ervoor dat alle activiteiten in Lelystad goed verlopen, houden de zorg voor elkaar in de gaten en organiseren jaarlijks een bijeenkomst met hun leden  Voor diverse taken is er een brede groep van ondersteunende leden.

Wie zijn wij: achtergrond van onze leden

De afdeling heeft momenteel ca. 80 leden waarvan circa de helft regelmatig de diensten bezoekt. Het bezoek is in de winterperiode  hoger dan in de zomerperiode. Ons jongste lid is begin 40 en ons oudste lid ver in de 90. De gemiddelde leeftijd is ongeveer zeventig. Gezien de leeftijd van de leden geniet de meerderheid van het pensioen. Veel leden van deze groep hebben zich in de jaren 70 in de polder gevestigd en hebben de polder met veel energie en idealisme mee opgebouwd. De leden die nog werkzaam zijn hebben diverse beroepen. De meesten behoren tot de hoger opgeleiden. De geloofsachtergrond van de leden is veelal een van de “oorspronkelijke vrijzinnig protestantse richtingen” maar evenzovele hebben een andere protestantse, katholieke of buitenkerkelijke achtergrond. Het zwaartepunt van de leeftijd ligt bij de zestigers en zeventigers.

Waar komen wij samen

In onderstaand kaartje is theater Posa in Lelystad aangegeven