Levenskunst en loslaten: lessen uit de filosofie

Lezing door Renée van Riesse.

Worden wie je bent. Jezelf ontplooien. Gelukkig worden. Wie wil dat nu niet? Alleen, hoe doe je dat? Je kunt handvatten zoeken in zelfhulpboeken. Maar kom je er daar mee uit? De mens is ook een sociaal, en zelfs een religieus wezen. In die opvatting word je pas echt mens in en door je relaties met anderen en de Ander (de Oneindige/God). Dan kijk je verder dan jezelf; juist jezelf loslaten kan bevrijdend werken. Renée van Riessen geeft deze lezing over levenskunst aan de hand van het denken van filosofen als Kierkegaard, Buber en Levinas, en met behulp van aansprekende teksten en gedichten.

 

 

Datum:           woensdagavond 16 februari 2022
Aanvang:        19.30 uur
Locatie:           Denksportcentrum, De Oost, Dronten
Toegang:        vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  tot uiterlijk 14 februari bij:

secretariaatDronten@eigentijdsgeloven.nl

Dr. Renée van Riessen doceerde godsdienstfilosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en was als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie verbonden aan de Universiteit Leiden. Ze schreef boeken over de ziel (De ziel opnieuw, 2014) en over de filosofie van Levinas (Van zichzelf bevrijd, 2019). 

Delen

Lees ook

Workshop ‘Land Art’

Workshop ‘Land Art’

met Ria Kikkert

Land Art (landschapskunst) is een stroming in de beeldende kunst waarbij kunstenaars ingrijpende, kunstzinnig bedoelde ingrepen aanbrengen in een landschap.