Herfst 2023
  • Het nieuwe seizoen is op 27 augustus gestart met de presentatie van het activiteitenprogramma dat u in zijn geheel onder ‘Dichter Bij’ op deze pagina kunt vinden. Onder ‘activiteiten’ vindt u de eerstvolgende activiteit die de programmacommissie heeft georganiseerd
  •  Wij zijn blij dat Marloes Barlag bij ons is gekomen als pastoraal werker. Zij staat ons voor een beperkt aantal uren per week bij in de ouderenzorg bij leden thuis en bijeenkomsten. Ook is zij bereid om een uitvaartdienst te verzorgen.
  • Op 29 november was de algemene ledenvergadering. Onder het uitspreken van veel waardering hebben we afscheid genomen van de voorzitter, secretaris en penningmeester van het algemeen bestuur. Ze blijven echter nog wel een korte tijd in functie. Onze ‘nieuwe’ secretaris begint op 1 januari 2024 en de voorzitter op 1 maart. De functie van penningmeester wordt gesplitst. De ‘nieuwe’ penningmeester zal de financiën behartigen, de ‘oude’ penningmeester blijft de ledenadministratie en abonnementenregistratie van De Meerpaal doen.
Delen

Lees ook

ZEE VAN TIJD

ZEE VAN TIJD

ZEE VAN TIJD Hoe sterk is liefde nog als alles wegvalt?...