EXCURSIE  naar  BIOLOGISCH AKKERBOUWBEDRIJF

van Jan en Jur Veenink

De familie Veenink heeft een akkerbouwbedrijf 
In Zeewolde. In 2018 hebben ze dit bedrijf
omgeschakeld van gangbaar naar biologisch. Een
behoorlijke verandering voor Jur en Jan die sinds
die tijd in maatschapsverband boeren.                    
Inmiddels telen zij diverse gewassen op ongeveer
150 ha land. Een deel hiervan zijn percelen
van Flevolandschap waar extensieve landbouw-
gewassen worden geteeld in afwisseling met
natuurstroken zoals wintervoedselvelden en
keverbanken.

De keuze om volledig biologisch te gaan telen is mede ingegeven door het
feit dat massa is kassa hen steeds meer is tegen gaan staan. Deze vicieuze
cirkel proberen ze te doorbreken door volhoudbaarheid centraal te stellen
op hun bedrijf.
Jan Veenink vertelt op 14 maart over de keuzes die hij met zijn zoon op hun
landbouwbedrijf heeft gemaakt voor een nieuwe generatie boeren.  Er zijn
ieder jaar veel uitdagingen in het seizoen wanneer geen chemische bestrij-
dingsmiddelen en kunstmest mogen worden gebruikt.
Voor de opslag van diverse teelten is het afgelopen jaar een zgn. kistenbe-
waring gebouwd. Zo worden wortels, aardappelen, uien, pompoenen en
pastinaak langdurig bewaard.        

Komt u kijken?   Alle VGF’ers zijn WELKOM op hun boerderij !

Datum:           zaterdagmiddag 6 juli                                                                                       
Aanvang:        15.00 uur                                                                                                            
Locatie:           Dodaarsweg 54, 3897 LP Zeewolde
                          (er zijn mogelijkheden voor vervoer) 
 Toegang:        neem een presentje mee voor de familie                                          
Aanmelden:  vóór 4 juli per e-mail: programma@eigentijdsgeloven.nl

Delen

Lees ook

SACRALE DANS

SACRALE DANS

met Ella Timmerman Sacred dance, ook wel Sacrale dans...

Pasen

Pasen

persoonlijk OPSTANDINGSverhaal en expositie van Ria...

VERDER KIJKEN…

VERDER KIJKEN…

Presentatie over biologisch boeren. Wat betekent dat? door...

Schatgraven

Schatgraven

met Annemiek Schrijver Tegenwoordig, en zeker sinds...