De Grande Finale

Wij zouden vandaag in ‘apocalyptische’ tijden leven. De oorlogen die gevoerd worden – met name in het Midden-Oosten en het conflict rondom Israël – zouden evenzovele tekenen zijn dat nu echt de eindtijd is aangebroken. Dit is echter een fundamenteel misverstaan van de werkelijke boodschap van Bijbel en Koran. Want dat is helemaal niet wat met het woord ‘apocalyps’ wordt bedoeld. Het laatste boek in de Bijbel, de Openbaring van Johannes, heet in het Grieks ‘Apocalyps’. De grondbetekenis is onthulling, ontsluiering, openbaring, aan het licht brengen van datgene wat er nu geschiedt, en wat er de hele geschiedenis door is gebeurd. Er worden geen voorspellingen gedaan, maar geanalyseerd wordt wie de verantwoordelijkheid draagt voor het onrecht in de wereld. In die zin zijn alle tijden, dus ook het heden ‘apocalyptisch’ te noemen, maar op een totaal andere wijze dan meestal wordt gedacht en geloofd.

 

Anton Wessels studeerde theologie en godsdienstwetenschap in Amsterdam, Utrecht, Leiden en Cairo. Hij promoveerde op een proefschrift over het beeld van de profeet Mohammed in de Moderne Arabische Literatuur. (1972). Hij werkte als Associate Professor voor de verhouding Islam en Christendom aan de Theologische Hogeschool in Beirut Libanon.

Van 1978 tot 2003 was hij hoogleraar aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam op het terrein van de verhouding van culturen – ook niet-westerse – en op het gebied van de godsdienstwetenschap.

Datum:           zondagmorgen 8 mei

Aanvang:        10.00 uur

Locatie:           Theater Posa, Kempenaar 01-10,                             Lelystad

Toegang:        vrijwillige bijdrage

 

Aanmelden:   uiterlijk op 7 mei

via info@theaterposa.nl of tel. 06-21258615

Delen

Lees ook

Zomer mededeling

Zomer mededeling

In de zomer zijn er geen activiteiten. Het programma wordt...