Collecte doel 2023: Vrienden van Ladantski

Na een aantal jaren stichting HoPe te hebben ondersteund met onze ‘vrije collectes’ heeft het AB besloten vanaf nu voor enige jaren te kiezen voor de eerder door de VGF ondersteunde acties van dominee Kubacki in de Oekraïne: “Vrienden van Ladantsi”, dat tevens verbonden is aan de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond. We steunden dit project al eerder het afgelopen jaar. 

Hijzelf schetste in zijn dienst in Lelystad op zondag 11 december hoezeer de nood hoog is in dat door oorlog geteisterde land. Het lijkt er helaas op, dat we in West-Europa gewend zijn geraakt aan het zinloze en brute geweld aldaar, maar juist aan de vooravond van de winter wordt de nood elke dag groter. Hulp, die direct op de juiste plekken terecht komt, is dus dringend gewenst. We zullen dus de vrije collectes aan dat doel schenken. 

Rechtstreeks doneren aan dit project kan natuurlijk ook. Dat kan op bankrekening: 

NL 43 ABNA 0469 0515 31 t.n.v. Vereniging Doopgezinde Gemeente IJmond