“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland
Gemeenschap van vrijzinnigen
Direct naar
de ledenomgeving
In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

okt 09

Lied van de Ziel

oktober 9 @ 10:00 - 11:30
okt 16
Zomer 2022

Zomer 2022

We zijn op zondag 28 augustus op de Buitendag gestart met het nieuwe seizoen. De dag was op het terrein van camping “De Ruimte” waar alles erop gericht is om elkaar te ontmoeten. Na een heerlijke lange warme zomer was het fijn om elkaar weer te zien. Naast andere...

Lees meer
LIED VAN DE ZIEL

LIED VAN DE ZIEL

door Ronald Naar. In veel Afrikaanse landen is samenzang een alledaags fenomeen. Blijdschap en verdriet worden zingend geuit en gedeeld. Dit schept een sfeer van saamhorigheid. Samenzang is hier een ritueel dat ruimte schept waar gesproken taal ontoereikend is....

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal
Jaarprogramma van onze activiteiten