“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland
Gemeenschap van vrijzinnigen
Direct naar
de ledenomgeving
In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

Voorjaar 2024

Voorjaar 2024

Dit jaar kijken wij letterlijk en figuurlijk naar buiten in de Flevopolder. We gaan luisteren naar en kijken bij Jan Veenink hoe de overgang naar  biologisch boeren gaat in de praktijk. Kijk daarvoor in het jaarprogramma en bij de aankondigingen van activiteiten.. Het...

Lees meer
EXCURSIE  naar  BIOLOGISCH AKKERBOUWBEDRIJF

EXCURSIE  naar  BIOLOGISCH AKKERBOUWBEDRIJF

van Jan en Jur Veenink De familie Veenink heeft een akkerbouwbedrijf  In Zeewolde. In 2018 hebben ze dit bedrijf omgeschakeld van gangbaar naar biologisch. Een behoorlijke verandering voor Jur en Jan die sinds die tijd in maatschapsverband...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal

Jaarprogramma 23-24 van onze activiteiten