“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland
Gemeenschap van vrijzinnigen
Direct naar
de ledenomgeving
In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

Zomer 2023

Zomer 2023

Het nieuwe seizoen is op 27 augustus gestart met de presentatie van het activiteiten programma dat u elders op de website kunt vinden. Onze gemeenschap heeft toen haar 60 jarig bestaan gevierd. De 60 leden die erbij waren hebben een gedenkwaardige ochtend beleefd en...

Lees meer
GEWELDLOZE COMMUNICATIE

GEWELDLOZE COMMUNICATIE

door Wilma Kloet Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Hij werd op zijn beurt geïnspireerd door Carl Rogers, Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Het model van Marshall Rosenberg is een manier van praten en omgaan met elkaar waarin woorden,...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal

Jaarprogramma 23-24 van onze activiteiten