“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland
Gemeenschap van vrijzinnigen
Direct naar
de ledenomgeving
In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

Winter 2022 – 2023

Winter 2022 – 2023

Het nieuwe jaar 2023 zien wij tegemoet met hoop op goede ontwikkelingen en zonder de ander onze verwachting op te leggen (thema: van Kerst 2022). Het bestuur hoopt begin 2023 een pastoraalwerker te kunnen aanstellen. Ook wordt de weg voor de komende jaren binnen het...

Lees meer
“WINTERREISE VERTAALD”

“WINTERREISE VERTAALD”

Een bijzondere uitvoering van "Winterreise" van Franz Schubert Deze gedichtencyclus van Wilhelm Müller is door de acteur Jos de Jonge uit het Duits vertaald in het Nederlands op een manier dat de gedichten de essentie van het Duitse origineel hebben behouden en ze ook...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal
Jaarprogramma van onze activiteiten