“Een gemeenschap voor eigentijds geloven”
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Flevoland
Gemeenschap van vrijzinnigen
Direct naar
de ledenomgeving
In onze geloofsgemeenschap van zelfstandig denkende mensen is iedereen “vrij” in wat hij of zij gelooft of twijfelt en hoe dat gestalte gegeven wordt. Met respect en verdraagzaamheid tot elkaar zoeken wij naar antwoorden op levensvragen in een religieus perspectief.

Als vrijzinnigen in Flevoland vormen wij een gevarieerd gezelschap met uiteenlopende opvattingen over religieuze en wereldlijke zaken. Onze gemeenschap staat open voor iedereen die met ons in een religieus perspectief wil zoeken naar antwoorden op vragen die het leven brengt.

Wij putten voor inspiratie uit eigen levenservaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Wij houden tweewekelijks een viering op zondag. In onze andere activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen en het bijwonen van evenementen of een film willen we ook hart en hoofd raken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging dus geen kerk in traditionele zin. Wij voelen ons verbonden met, maar niet gebonden aan de christelijke traditie en bestaande kerkelijke organisaties.

Kalender

Winter 2023 – 2024

Winter 2023 – 2024

Het nieuwe jaar openen we in Lelystad en Dronten met een hapje en drankje na de viering.  Op 29 november was de algemene ledenvergadering. Onder het uitspreken van veel waardering hebben we afscheid genomen van de voorzitter, secretaris en penningmeester van het...

Lees meer
VERDER KIJKEN…

VERDER KIJKEN…

Presentatie over biologisch boeren. Wat betekent dat? door Jan Veenink     Het voortzetten van een bedrijf in familieverband is geen vanzelfsprekendheid.    Zeker bij een agrarisch bedrijf waar fysieke arbeid en onregelmatige...

Lees meer

De Meerpaal

Gedeelte uit de meest-recente Meerpaal

Jaarprogramma 23-24 van onze activiteiten