Dronten - Lelystad - Zeewolde

image image image image image
Met elkaar onderweg in een gemeenschappelijkheid van vrijzinnig geloven
Activiteiten voor jong en oud
Een geestelijk onderdak voor eigentijds geloven
Onze wortels liggen in het christendom, maar onze geloofsbeleving is daar niet afhankelijk van
Ervaar de vrijheid van geloven in vrijzinnig Flevoland
* * * * *
maandag 18 januari , 2021

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop...

Wat is de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland?
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland is een vereniging van mensen die verbinding zoeken met het geheim van onze oorsprong en bestemming.

Is deze gemeenschap verwant aan andere groepen?
Ja, ze rekent zich tot de vrijzinnige protestanten, maar ook mensen uit andere groeperingen voelen zich bij ons thuis.

Is de gemeenschap een kerk?
Niet in die zin dat de gemeenschap de pretentie heeft dat zij het enig ware geloof aanhangt. In onze gemeenschap is ieders recht op zijn of haar persoonlijke geloofsbeleving onaantastbaar.

Stelt men zich afwijzend op tegenover de kerken?
Nee, iedereen is vrij om lid van een kerk te zijn en tegelijk lid van onze gemeenschap.

Is de bijbel in onze gemeenschap belangrijk?
Ja, maar niet als het boek van God dat in alles en voor altijd waar en onfeilbaar is. Het is een mensenboek, waarin mensen hun ervaringen met God aan het schrift toevertrouwden. De bijbel is in onze gemeenschap dus niet de enige bron waaruit wij putten voor het antwoord op de vragen die wij aan het leven stellen. Ons geloven is niet statisch of onwrikbaar; het houdt gelijke tred met de ontwikkelingen om ons heen.

Is de gemeenschap hecht?
Ja, want de leden voelen zich verbonden met elkaar in de wijze waarop zij, in samenwerking met de predikant, in werkgroepjes en commissies gestalte geven aan de activiteiten van de gemeenschap. Elf keer per jaar houdt het huisorgaan "De Meerpaal" hen op de hoogte van het wel en wee van de gemeenschap.

Waarover wordt bij jullie op de zondagen gesproken?
Een aantal overdenkingen zijn hier te lezen.  

Vind direct wat u zoekt