Dronten - Lelystad - Zeewolde

image image image image image
Met elkaar onderweg in een gemeenschappelijkheid van vrijzinnig geloven
Activiteiten voor jong en oud
Een geestelijk onderdak voor eigentijds geloven
Onze wortels liggen in het christendom, maar onze geloofsbeleving is daar niet afhankelijk van
Ervaar de vrijheid van geloven in vrijzinnig Flevoland
* * * * *
maandag 18 januari , 2021

Over de VGF

Het basisbeginsel van onze geloofsgemeenschap

Wij zijn een geloofsgemeenschap die open staat voor allen die op basis van onderling respect en verdraagzaamheid, zelfstandig en in verbondenheid met anderen in een religieus perspectief willen zoeken naar antwoorden op vragen die het leven stelt.

De geloofsgemeenschap is in sterke mate verbonden met, maar niet exclusief gebonden aan de Vrijzinnige Christelijke traditie waaruit zij is voortgekomen.

Het initiatief tot de vorming van deze geloofsgemeenschap is uitgegaan van de toen bestaande Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, waarin samenwerkten:

  • De Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • De Nederlandse Protestantenbond
  • De Remonstrantse Broederschap
  • De Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden (nu: V V Protestanten)

Verschillende leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland zijn tevens aangesloten bij een der bovengenoemde geloofsgemeenschappen of bij een ander, dan wel geen kerkgenootschap.

 

Statuten VGF

De statuten zijn notarieel vastgelegd en hierna in te zien: 

>Statuten VGF <

 

Huishoudelijk reglement VGF

De laatste uitgave is nu beschikbaar: 

>Huishoudelijk regelement VGF <

 

Beleidsplan VGF

Het beleidsplan van de VGF is hieronder beschikbaar om in te zien:

>Beleidsplan VGF <

 

Bestuur VGF

  •          dhr. J. (Jacques) Timmers, voorzitter
  •          dhr. J. (Johan) Holtmaat, penningmeester
  •          mw. M. (Margriet) Papma, secretaris
  •          dhr. B. (Bert) Kikkert, algemeen lid
  •          dhr. W. (Wim) De Lange, algemeen lid
  •          dhr. W. (Wim) Samsen, algemeen lid

 

 Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

 

  

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland is een ANBI organisatie

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland, afgekort VGF

RSIN:                          006465481

Vestigingsplaats:       Dronten

 

 

Vind direct wat u zoekt