Dronten - Lelystad - Zeewolde

image image image image image
Met elkaar onderweg in een gemeenschappelijkheid van vrijzinnig geloven
Activiteiten voor jong en oud
Een geestelijk onderdak voor eigentijds geloven
Onze wortels liggen in het christendom, maar onze geloofsbeleving is daar niet afhankelijk van
Ervaar de vrijheid van geloven in vrijzinnig Flevoland
* * * * *
maandag 18 januari , 2021

Vrienden van de VGF

Wat zijn ‘Vrienden van de VGF’?


Zo nu en dan benaderen mensen het bestuur van de VGF met de vraag of zij, vooruitlopend op een mogelijk lidmaatschap, ‘gastlid’ of ‘vriend’ van de VGF zouden kunnen worden.
Een ‘gastlid’ is iets anders dan een ‘vriend’. Volgens de statuten, artikel 4 lid 3 heeft een ‘gastlid’ dezelfde rechten als een gewoon lid. Dat is bij een ‘vriend’ niet het geval. Zie daarvoor de opsomming hieronder.

(Gast)leden betalen een jaarlijkse bijdrage: hun lidmaatschap van de VGF. Eind 2016 bedraagt deze door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde jaarlijkse bijdrage minimaal € 300 / persoon, tenzij men om financiële redenen niet in de gelegenheid is dit bedrag te betalen. Zulks ter beoordeling van de penningmeester, zonodig in samenspraak met de voorzitter van de betreffende afdeling of met de diaconie. In alle vertrouwelijkheid.

De VGF staat positief tegenover de mogelijkheid om ‘vriend van de VGF’ te worden. Alleen al omdat dit het aantal leden zou kunnen vergroten. Maar meer principieel omdat nieuwe leden een verrijking zijn voor de VGF.

Maar wat is dan een ‘Vriend’ van de VGF’?
Het zal duidelijk zijn dat wanneer iemand bewust voor de verbinding met de VGF als ‘vriend’ kiest en dus niet voor het (gast)lidmaatschap, zo iemand niet recht heeft op alles wat de VGF biedt.
Een aantal uitgangspunten, die gelden voor diegenen, die na vaststelling van deze notitie als ‘vriend van de VGF’ tot de VGF toe willen treden *, zijn:
•    Een ‘Vriend van de VGF’ heeft geen stemrecht bij (leden)vergaderingen van de VGF;
•    Een ‘Vriend van de VGF’ kan geen bestuursfunctie uitoefenen;
•    Een ‘Vriend van de VGF’ heeft geen recht op pastorale zorg;
•    De kosten voor een uitvaart door de predikant of pastor bedragen voor een ‘Vriend van de VGF’ € 600 i.p.v. € 400;
•    Een ‘Vriend van de VGF’ kan wel vrijwilligerstaken doen;
•    Een ‘Vriend van de VGF’ betaalt aan jaarlijkse bijdrage minder dan de gewone leden. Uitgangspunt is een minimum van € 100 per persoon per jaar; wijziging, c.q. verhoging van de normale jaarlijkse bijdrage   voor (gast)leden kan een verhoging van deze bijdrage van een ‘Vriend’ tot gevolg hebben;
•    Voor de Meerpaal moet een ‘Vriend van de VGF’, net als de (gast)leden, apart betalen.

*: dit geldt dus niet voor (gast)leden, die al voor vaststelling van deze notitie, lid zijn van de VGF en –na overleg met penningmeester en/of de diaconie- om hun moverende redenen niet de gevraagde jaarlijkse bijdrage (kunnen) betalen.

 

Interesse om 'vriend' te worden?

Informeer dan bij onze penningmeester via

Vind direct wat u zoekt